Výstavba hotelu Jeseter u Karlových Varů

Popis prací

Zpracování projektových podkladů pro výpočet kubatur zemních prací, zaměření dna přehradní nádrže pro řešení opěrné konstrukce parkoviště hotelu, vytyčení stavby, geodetická dokumentace skutečného provedení, geometrické plány stavby a věcných břemen.

Galerie

Zaujaly Vás naše reference? Kontaktujte nás!