ReferencePeriodické zaměření deformací tělesa lanovky k hotelu Imperial v Karlových Varech.Vytyčení spodní stavby, vytyčení nosné konstrukce a geodetické zaměření skutečného provedení.Veškerá činnost na stavbě obchvatu Božího Daru na silnici I/13 zahrnující vytyčení stavby, zaměření inženýrských sítí, vytyčení mostních objektů a geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby.Spolupráce na geodetické kontrole pro investora na mostních objektech obchvatu Karlovy Vary západ.Činnost geodeta-dodavatele na severním přivaděči obchvatu a spolupráce na geodetické kontrole pro investora mostních objektech.Zpracování projektových podkladů pro výpočet kubatur zemních prací, zaměření dna přehradní nádrže pro řešení opěrné konstrukce parkoviště hotelu, vytyčení stavby, geodetická dokumentace skutečného provedení, geometrické plány stavby a věcných břemen.